Campursari saking SMANESA

Nuwun

Nugraha saha sih wilasanipun Gusti mugya tansah anggung cumundhuk ing jiwangga kula panjenengan sami.

Alhamdulillah, ing adicara “Lomba Nyanyi Campursari Siswa SMA/SMK/MA Se-Jawa Timur”. Tanggal 22 Oktober 2017, ingkang dipun-gelar wonten ing  Auditorium Prof. Dr. Leo Indra Ardiana, M. Pd. Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Siswa SMA Negeri 1 Trenggalek pikantuk bebungah pinangka Juara Harapan 1 Putra, pun Anak Mas Muhammad Ngainul Wafa. Atur Panuwun dhumateng Panjenenganipun Kepala SMA Negeri 1 Trenggalek, Drs. Sugeng Riyono, M.Pd., ingkang sampun paring panjurung ugi panyengkuyungipun, sarta Pembina Ektrakurikuler Bengkel Sastra Jawa SMANESA, Ikhwan Nur Ahadi, S.Pd., M.Pd.